Bilim Kampı

Ülkemizde bilim kültürünün oluşmasını, bilimin ve teknolojinin toplumun her kesimi tarafından benimsenmesini ve önemsenmesini sağlamak, ülkemizin kalkınması için gereken önemli adımlardan biridir. Bilimin ve biliminsanının doğasında yer alan akla ve bilgiye dayalı  kararlar verme, olaylar ve olgular karşısında nesnel, sorgulayıcı ve araştırıcı olma gibi özellikler, hem bireylerin kendi yaşam kalitelerinin artmasına hem de toplumumuzun uygarlık düzeyinin yükselmesine katkı sağlayacaktır. Bu özelliklerinse eğitimin doğası gereği bireylere küçük yaşlardan itibaren kazandırılması önem taşımaktadır.  TÜBİTAK TÜSSİDE, ilköğretim çağındaki çocukların bilimi ve biliminsanlarını tanımasına ve sevmesine, bilimsel düşünme ve araştırma yöntemini deneyimlemesine ve bilimin heyecan verici ve keyifli taraflarını keşfetmesine katkıda bulunmak amacıyla   TÜBİTAK Bilim Kampı’nı düzenledi.

Eğitim programlarında, özellikle de ders dışı öğrenme ortamlarında bireylerin bizzat deneyimleyerek katıldığı etkinlikler, gitgide daha çok benimsenmekte ve yaygınlaşmaktadır. TÜBİTAK Bilim Kampı’nın tasarımında da bu prensip dikkate alınarak etkinliklerin her katılımcının bizzat “yaparak”, “deneyimleyerek” katılabileceği, bireysel yeteneklerini, yaratıcılığını ve bakış açısını kullanabileceği, onları düşünmeye, sorgulamaya, ifade etmeye ve tartışmaya teşvik edecek biçimde tasarlanmasına özen gösterildi.

TÜBİTAK hem ülkemizin bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesinde oynadığı stratejik rol, hem bilimsel çalışmalara ve bilimsel kariyerlere sağladığı destekler, hem de çeşitli alanlardaki enstitülerden oluşan ciddi bir bilimsel araştırma altyapısıyla Türkiye’nin bilim alanındaki en önemli kurumlarından biridir. TÜBİTAK Bilim Kampı’nda da TÜBİTAK’ın araştırma altyapısından faydalanılarak, katılımcılar TÜBİTAK enstitülerinde biliminsanlarıyla tanışma, onlarla etkinlikler yapma, bilimsel araştırmaları ve bilimsel araştırma ortamlarını daha yakından gözlemleme fırsatı buldular.

TÜSSİDE Gezinti


tussidelogokucuk_nw.png ailesosyalogo.png tubitaklogo.png
TUSSİDE
Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü
T.C.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
TÜBİTAK
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
© 2012 TÜBİTAK BİLİM KAMPI. Tüm Hakları Saklıdır.